top of page

Chuyên
cho thuê
Sun Avenue

Avatar Oanh.jpg

"Sự tận tình, chân thật là tiêu chí Sareal theo đuổi, cũng phần nào giúp Sareal là công ty hoạt động mua bán cho thuê lâu năm nhất tại Sun Avenue."

can-ho-sun-avenue-28-mai-chi-tho-sareal.jpg

1PN+1

 • Thuê full nội thất:

  • 14 - 16 triệu

 • Thuê nội thất cơ bản:

  • 11 - 13 triệu

2PN

 • Thuê full nội thất:

  • 14 - 17 triệu

 • Thuê nội thất cơ bản:

  • 12 - 14 triệu

3PN - 2PN+1

 • Thuê full nội thất:

  • 16 - 20 triệu

 • Thuê nội thất cơ bản:

  • 14 - 16 triệu

OFFICETEL

 • Thuê full nội thất:

  • 10 - 15 triệu

 • Thuê nội thất cơ bản:

  • 8 - 15 triệu

CĂN HỘ THUÊ 1 PHÒNG NGỦ + 1

Thuê 1PN+1
cho-thue-1PN+1-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 1PN+1, diện tích 50.6 m2, lầu 20, ban công hướng Tây Nam. Giá cho thuê 12,500,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

1PN+1

1 WC

Full

cho-thue-1PN+1-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 1PN+1, diện tích 50.3 m2, lầu 12, ban công hướng Đông Nam. Giá cho thuê 15,000,000đ (giá đã bao phí), ... Xem thêm chi tiết

1PN+1

1 WC

Full

cho-thue-1PN+1-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 1PN+1, diện tích 50.3 m2, lầu 16, ban công hướng Đông Nam. Giá cho thuê 14,000,000đ (giá đã bao phí), ... Xem thêm chi tiết

1PN+1

1 WC

Full

cho-thue-can-ho-1pn+1-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ Sun Avenue 1PN + 1, diện tích 50.5 m2, lầu cao, ban công hướng Đông Nam. Giá 15.000.000 VND/tháng, có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

1PN+1

1 WC

Cập nhật

cho-thue--the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue , diện tích 50.3 m2, lầu 7, ban công hướng Chưa xác định. Giá cho thuê 15,500,000đ (giá đã bao phí), ... Xem thêm chi tiết

1PN+1

1 WC

Full

cho-thue-can-ho-1pn+1-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ Sun Avenue 1PN + 1, diện tích 50.7 m2, lầu cao, ban công hướng Đông Nam. Giá 14.000.000 VND/tháng, có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

1PN+1

2 WC

Cập nhật

cho-thue-1PN+1-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 1PN+1, diện tích 50.6 m2, lầu 23, ban công hướng Đông Nam. Giá cho thuê 14,000,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

1PN+1

2 WC

Full

CĂN HỘ THUÊ 2 PHÒNG NGỦ 

Thuê 2PN
cho-thue-can-ho-2pn-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ Sun Avenue 2PN, diện tích 70.4 m2, lầu cao, ban công hướng Tây Nam. Giá 14.000.000 VND/tháng, có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

2PN

1 WC

Cập nhật

cho-thue-2PN-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 2PN, diện tích 69.7 m2, lầu 9, ban công hướng Đông Nam. Giá cho thuê 17,000,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

2PN

1 WC

Full

cho-thue-can-ho-2pn-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 2PN, diện tích 70.5 m2, lầu 26, ban công hướng Đông Nam. Giá cho thuê 17.000.000 (giá chưa bao phí), có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

2PN

2 WC

Đầy đủ

cho-thue-2PN-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 2PN, diện tích 69.7 m2, lầu 6, ban công hướng Tây Nam. Giá cho thuê 13,500,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

2PN

1 WC

Cơ bản

cho-thue-2PN-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 2PN, diện tích 70.6 m2, lầu 23, ban công hướng Tây Nam. Giá cho thuê 17,000,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

2PN

1 WC

Full

cho-thue-2PN-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 2PN, diện tích 70.3 m2, lầu 20, ban công hướng Tây Nam. Giá cho thuê 17,000,000đ (giá đã bao phí), ... Xem thêm chi tiết

2PN

1 WC

Full

cho-thue-2PN-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 2PN, diện tích 69.8 m2, lầu 6, ban công hướng Tây Nam. Giá cho thuê 13,500,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

2PN

1 WC

Cơ bản

CĂN HỘ THUÊ 3 PHÒNG NGỦ 

Thuê 3PN
cho-thue-can-ho-3pn-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ Sun Avenue 3PN, diện tích 83,3 m2, lầu cao, ban công hướng Đông Bắc. Giá 19.000.000 VND/tháng, có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

3PN

2 WC

Đầy đủ

cho-thue-3PN-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 3PN, diện tích 83.3 m2, lầu 29, ban công hướng Tây Bắc. Giá cho thuê 17,000,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

3PN

2 WC

Cơ bản

cho-thue-can-ho-3pn-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ Sun Avenue 3PN, diện tích 84,1 m2, lầu cao, ban công hướng Tây Bắc. Giá 18.000.000 VND/tháng, có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

3PN

2 WC

Đầy đủ

cho-thue-3PN-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 3PN, diện tích 101.9 m2, lầu 12, ban công hướng Tây Nam. Giá cho thuê 24,000,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

3PN

2 WC

Full

cho-thue-can-ho-3pn-sun-avenue

Đã thuê

Đã thuê căn hộ Sun Avenue 3PN, diện tích 84,2 m2, lầu cao, ban công hướng Tây Bắc. Giá 18.000.000 VND

3PN

2 WC

Đầy đủ

cho-thue--the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue , diện tích 84 m2, lầu 16, ban công hướng Chưa xác định. Giá cho thuê 18,000,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

3PN

2 WC

Full

cho-thue-can-ho-3pn-sun-avenue

Đã thuê

Cho thuê căn hộ Sun Avenue 3 phòng ngủ, diện tích 96m2, lầu cao, ban công hướng Đông Nam. Giá 17.000.000 VND/tháng, có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

3PN

2 WC

Đầy đủ

CĂN HỘ THUÊ VĂN PHÒNG OFFICETEL

Thuê Officetel
cho-thue-Officetel-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Officetel, diện tích 27.6 m2, lầu 3, ban công hướng Chưa xác định. Giá cho thuê 9,000,000đ (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

Officetel

1 WC

Cơ bản

cho-thue-can-ho-Officetel-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Officetel, diện tích 36.5 m2, lầu 2, ban công hướng . Giá cho thuê 7.500.000 (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

Officetel

1 WC

Cơ bản

cho-thue-can-ho-officetel-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Officetel, diện tích 40.9 m2, lầu 1, ban công hướng . Giá cho thuê 9.000.000 (giá chưa bao phí), có thể thương lượng ... Xem thêm chi tiết.

Officetel

1 WC

Đầy đủ

cho-thue-Officetel-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Officetel, diện tích 31.2 m2, lầu 2, ban công hướng Chưa xác định. Giá cho thuê 12,000,000đ (giá đã bao phí), ... Xem thêm chi tiết

Officetel

1 WC

Full

cho-thue-can-ho-Officetel-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Officetel, diện tích 37.5 m2, lầu 2, ban công hướng . Giá cho thuê 9.000.000 (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

Officetel

1 WC

Cơ bản

cho-thue-Officetel-the-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Officetel, diện tích 43.6 m2, lầu 1, ban công hướng Chưa xác định. Giá cho thuê 12,000,000đ (giá đã bao phí), ... Xem thêm chi tiết

Officetel

1 WC

Full

cho-thue-can-ho-Officetel-sun-avenue

Cho thuê

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Officetel, diện tích 34.2 m2, lầu 1, ban công hướng . Giá cho thuê 9.000.000 (giá chưa bao phí), ... Xem thêm chi tiết

Officetel

1 WC

Cơ bản

bottom of page