c02-night.jpg
1/2

Chào mừng đến với

THE NEW DISTRICT
1.2

Vị trí Empire.jpg
banner-2.jpg
Tilia.jpg

Giai đoạn 1: Tilia

 

Cove.jpg

Giai đoạn 3: Cove

Linden.jpg

Giai đoạn 2: Linden

 

Nara.jpg

Giai đoạn 4: Nara

Cuộc sống đô thị hiện đại trong một thiết kế đỉnh cao, đầy tính nghệ thuật nhưng vẫn hài hòa, gần gũi thiên nhiên tại Empire City – The New District 1.2

 

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN